Valberedningen

Valberedningen skall inför föreningsstämman ta fram namnförslag på personer som skall väljas på den kommande stämman.

 

För att få ett så brett underlag som möjligt är det viktigt att alla boende i föreningen försöker att hjälpa till med namnförslag på personer som kan vara intresserade att deltaga i styrelsearbetet.

 

Valberedningen inför 2012 års föreningsstämma består av följande personer:

 

 

Sammankallande

Ulf Björkman

 

Enköpingsvägen 11

 

 

Valberedare

Rigmor Engström

 

Enköpingsvägen 11

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.mastersimon.se © 2011

HSB:s Brf Mäster Simon 256