Tvättstuga

 

Boende i föreningen har tillgång till en tvättstuga som ligger på bottenvåningen vid Galoppvägen 2.

Bokning sker med en låscylinder.

 

Viktigt att reglerna för tvättstugan följs. Mattvätt är inte tillåtet i maskinerna. Om någon maskin
havererat, kontakta tvättstugeansvarig. Aktuellt namn finns på tvättstugans anslagstavla.
Efter tvättpasset görs rent för näste tvättare. Tumlarfilter rengöres, tvättmaskinerna torkas rena,
mangelduken dras ut och golven städas av. Om tvättstugan inte tagits i bruk en timme efter bokad
tid, är det fritt fram att ta över tvättiden. Av hänsyn till de kringboende, är det inte tillåtet att tvätta efter kl 22.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.mastersimon.se © 2011

HSB:s Brf Mäster Simon 256