Sophantering

 

I Brf Mäster Simon 256 har vi 2 soprum för endast hushållsopor, ett vid Enköpingsvägen 11 och ett vid Galoppvägen 2.

 

Vi har inget utrymme  för grovsopor, metall, kartong, wellpapp, hårdplast, pappersförpackningar, batterier, glas.

Dessa sopor ska lämnas på miljöstationen vid Nämndemansgatan, se nedan.

 

 

 

 

Övrigt skrymmande skräp som lampor, dammsugare el-artiklar, byggavfall, miljöfarligt avfall etc. måste transporteras till kommunens återvinningscentraler t.ex. Kvarnkullen.

 

 

 

 

        

Brott mot dessa föreskrifter kan polisanmälas!

Sophämtningskostnaderna är betydande. Föreningen debiteras straffavgifter varje gång det ligger otillåtna sopor i hushållssopors behållare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.mastersimon.se © 2011

HSB:s Brf Mäster Simon 256