Revisorer

Föreningens verksamhet granskas av revisorerna.

 

Efter verkställd granskning skall revisorerna avge en revisionsberättelse inför föreningsstämman.

Revisorerna skall tillstyrka eller avstyrka att ansvarsfrihet beviljas den avgående styrelsen på föreningsstämman.

 

Revisorer under verksamhetsåret 2011 – 2012 är följande:

 

Ordinarie revisor Eva Mattsson Enköpingsvägen 11  
Revisorssuppleant Tarja Joona Galoppvägen 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.mastersimon.se © 2011

HSB:s Brf Mäster Simon 256